Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Gemeente

TOP
ANBI Diaconie


De diaconie verleent hulp aan hen die in nood verkeren, zieken, ouderen, gehandicapten en verslaafden, dichtbij en veraf. Kortom, onze naaste. We doen dit door financiŽle en praktische ondersteuning te bieden. De diaconie doet giften aan hulpverleningsorganisaties en ondersteunt initiatieven die het maatschappelijk welzijn bevorderen. De financiŽle middelen komen uit collectes tijdens de kerkdiensten en uit giften. Praktische ondersteuning komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de diaconale hulpdienst en het verzorgen van de kerkradio. Daarnaast participeert de diaconie in verschillende organisaties zoals thuiszorg en maatschappelijk werk, de HDG en ziekenhuizen.

Voor meer informatie neem contact op met ťťn van de diakenen.

Onderstaand treft u de financiŽle stukken aan van de Diaconie: