Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
TOP
Contact

Kerkgebouw NH kerk
Nieuwstraat 27
Telefoonnummer kerk (consistorie): 0187-610530

Verenigingsgebouw De Ark
Nieuwstraat 25a
Telefoonnummer van De Ark is: 0187-611787

Predikant
Ds. H.J. Catsburg
Kloetingseweg 24
4462 BA Goes
tel. 0113-700235
hj.catsburg@hervormdstad.nl

Scriba
Dhr. J. Mackloet
j.mackloet@hetnet.nl
Achterdijk 22
0187 611780
Beheer Kerkomroep

Websitebeheer
Piet Diepenhorst
Boudewijnstraat 1
3243AD Stad aan 't Haringvliet
Telefoon: 0187-612171
piet.diepenhorst@upcmail.nl


Rekeningnummer Kerkvoogdij: Raborekening: NL70RABO0360651585