Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
TOP
Jeugdwerk
Jezus zegt op een keer tegen zijn discipelen "laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet". Op diverse plaatsen in de Bijbel blijkt Jezus speciale aandacht voor de kinderen, de jongeren. In navolging van Hem willen we als gemeente ook een thuis zijn voor jongeren.
Jij bent welkom. God heeft een geweldige boodschap voor je, Hij wil bij je zijn in je leven. Hij roept je daarom op om Hem te volgen, om je leven in Zijn hand te leggen en te vertrouwen op Jezus die ons liet zien wie God is. En...die Zijn leven gaf, zodat het weer goed kan komen tussen jou en God.
In het jeugdwerk zijn we met dat geweldige wonder, want dat is het, bezig. We kijken naar wat Jezus dan precies deed, waarom dat nodig was, wat God nu eigenlijk van je vraagt, maar vooral: wat Hij allemaal wil geven! Kijk op deze site rond en zie wat er in de gemeente allemaal te doen is voor jou!
Kinderen

Voor de kinderen is er in onze gemeente van alles te doen. Op zondagmiddag is er de zondagsschool en op donderdagavond is er meisjesclub en jongensclub. Op deze pagina alle informatie die je nodig hebt. We hopen je snel te mogen ontmoeten bij een van onze activiteiten.

Zondagsschool
De zondagsschool is er gedurende het winterseizoen iedere zondag tussen 15:00u en 16:00u voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met de middelbare school. De zondagsschool komt vanaf september weer bij elkaar.

Zondagsschoolteam:
Willeke van Gurp (0187-611470)
Colinda Strijdhorst


Kids Club Stad
in samenwerking met de Gereformeerde Ichthuskerk

Iedere donderdagavond is er club voor alle jongens en meisjes van groep 3 t/m groep 8.
Iedereen is van harte welkom!
We komen om 18.45uur bij elkaar in de Ark (aan de Nieuwstraat) en sluiten de avond om 20.00uur weer af.
De kosten bedragen 0,50 per kind per avond, om zo de onkosten te kunnen drukken.
Tijdens de avond krijgen de kinderen wat te eten en te drinken.


De leiding:
Antoinette Braber (Zeedijk 3, tel. 612601)
Joline van Gurp (Vrouwtjesweg 49, tel. 846549)
Sandra Molenaar (Vrouwtjesweg 90, tel. 489965)
Jeanet van Rossum (Lieve vrouwepoldersedijk 2a, 611984)
Margreet van Seters (Nieuwstraat 38, tel. 611414)
Peter Vogelaar (Oostmoerse scheidweg 4, tel. 612338)

Catechisatie
Leren wie God voor jou wil zijn en wie jij voor Hem mag zijn. Het gaat erom welke keuzes je in je leven maakt. God is je Schepper. Niemand minder dan de Heere heeft jou lief! Wat is jouw antwoord op zoveel liefde? De catechisatie wordt gegeven op maandagavond bij de Hervormde Gemeente in Middelharnis. 
Ds. M. J.  Middelkoop van de Hervormde Gemeente Middelharnis geeft de catechisaties.
De jongste groep van 18.30 uur tot 19.15 uur in het Jeugdhonk in Middelharnis.
De oudere groep (14-16 jaar)  van 19.30 uur tot 20.15 uur in het Jeugdhonk in Middelharnis.
De oudste groep (16+) van 20.30 tot 21.15 uur in het Jeugdhonk in Middelharnis.
Tienerclub
Je zit vol vragen. Over het leven. Over de kerk. Over God. Op de tienerclub hebben we het daar allemaal over. We praten met elkaar over wat ons bezighoudt en samen ontdekken we in de Bijbel en in het gesprek met elkaar wie de Heere God is, wat het nut is van dit leven, waarom we naar de kerk gaan en vooral: waarom het zo belangrijk is dat we ons leven toevertrouwen aan onze Schepper. Daarnaast doen we ook nog heel veel ontspannende en leuke dingen. Heb je dus zin in een leuke vrijdagavond? Dan is de tienerclub echt iets voor jou!

Team:
Jeanette Braber 0187-612532
Gerrit van Rossum 0187-611984
Jan Strijdhorst 0187-611984

Informatie:
Waar? De Ark
Wanneer? Zaterdagavond om de drie weken om 20:00u
Voor wie? Jongens en meisjes van 12-16 jaar
Contactpersoon: Jeanette Braber 0187-612532

Jeugdvereniging
En keer per drie weken komt de jeugdvereniging op zondagochtend bij elkaar om 19.45 uur in de Hoeksteen in Middelharnis
Voor alle jongeren van 15-23 jaar.
Contactpersoon: Martin Hobbel Tel. 06-51163826

Belijdeniscatechisatie  Belijdeniscatechisatie is in overleg met ds. Catsburg.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kidsclub info

Kids Club Stad
Half januari horen we over ‘Open je ogen’.  ‘Loof de HEERE, alle heidenvolken, prijs Hem, alle natiën. Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons; de trouw van de HEERE is voor eeuwig. Hallelujah.’ Dit staat in Psalm 117. God verbindt alle christenen op deze aarde, omdat Hij voor iedereen dezelfde God is. Hij is trouw voor eeuwig en aan ons allemaal.
Vanavond spelen we een het bingo spel en gaan alle kinderen met iets naar huis.
Op25 januari is het thema God zorgt. Als kerntekst horen we Mattheus 6:33  ‘Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.’
Wij mogen hiervan leren, dat we altijd eerst bezig mogen zijn met het Koninkrijk van God en het leven dat daarbij hoort, de gerechtigheid. De gerechtigheid is de manier van leven waardoor gelovigen gekenmerkt worden. Het is het doen van de wil van God. God is Koning en het gaat om Zijn Koninkrijk. Een goede koning zorgt goed voor zijn onderdanen. Het enige wat een koning vraagt is dat je een goede onderdaan bent. De rest: eten, drinken, kleding, komt dan vanzelf wel.
Het spannende spel Weerwolven houdt zijn aantrekkingskracht, de kinderen spelen het erg graag, dus nogmaals dit spel gespeeld. En omdat we nu wel weten hoe het spel ongeveer werkt, maken we het wat moeilijker met meerdere karakters. Tot nu toe winnen de burgers het spel nog steeds en worden de weerwolven op tijd ontmaskerd.
Op 1 februari gaat het verhaal over: Geef met je hart. We leren vanavond, uit de HGJB map, van Markus 12:44 waarin staat: ‘Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen; maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had, erin geworpen, heel haar levensonderhoud. Jezus zet in dit gedeelte twee dingen naast elkaar. Allereerst de enorme schat aan gaven die in de schatkamer ligt. Mensen werpen geld in de schatkamer om de tempel te onderhouden. Er is meer dan genoeg! Daarnaast plaatst Jezus de twee kleine muntjes die de weduwe op de berg gooit. Dat lijkt geen vergelijking. Die muntjes van de weduwe vallen toch in het niet bij die enorme berg geld die de andere mensen hebben ingebracht? Toch niet! Die twee muntjes van de weduwe zijn méér. Zij geeft uit haar armoede. Ze heeft al gebrek en daar geeft ze van. En dat is een schande! Want een weduwe in Israël mag geen tekort lijden! Daarmee zijn al die bergen geld die in de schatkamer geworpen worden, waardeloos. Die rijken hadden beter om kunnen zien naar die weduwe die tekort komt. Het lijkt liefde tot God dat ze hele sommen geld in de schatkamer werpen, maar ze kunnen de Heere veel beter dienen door hun overvloed in te zetten voor de armen. 
Het maakt niet uit hoeveel je geeft, als je maar geeft met je hart!

Vandaag beginnen we aan een nieuw knutselproject. Diamond drawing (diamant-tekenen), we hebben voor iedereen een pakketje besteld en de kinderen gaan hard aan het werk. Iedereen heeft een kartonnen kaartje met kleuren/nummers. Op elk nummertje dient het juiste kleur diamantje gelegd te worden. Het kaartje is al voorzien van een lijmlaag, dus het plastic moet je erover houden, totdat alle diamantjes geplakt zijn. Dit is een heel werk, en de diamantjes zijn erg klein. Maar de kinderen zijn er drie weken zoet mee, daarna mogen de werkjes mee naar huis, zodat ze in de vakantie wat te doen hebben.


Op 8 februari dachten we aan het thema over Abram te beginnen, maar de nieuwe boekjes lieten nog even op zich wachten, dus ben ik in de map op zoek gegaan naar een ander onderwerp voor vanavond. Het ging deze avond over Engelen. We komen engelen tegen op diverse plaatsen in de Bijbel. In het kerstverhaal komen ze diverse malen voor, maar ook in Psalm 91 gaat het over Gods bescherming voor allen die op hem vertrouwen en in vers 11-13 lezen we dat God voor die bescherming gebruikt maakt van engelen. En in Hebreeën 1:13-14 gaat het om het verschil in rangorde tussen Christus en de engelen. Engelen hebben vooral een dienende functie; zij aanbidden God en zijn er ten dienste van hen die zalig zullen worden. Vanuit Lukas 15:10 wordt duidelijk dat engelen behoren tot de hemelse wereld en dat ze in alles met God en Zijn schepselen meeleven. Er is iedere keer feest als een zondaar zich bekeert. Engelen zijn dus op mensen betrokken. We horen het verhaal van iemand die echt een engel-ervaring heeft gehad, uit het boek ‘Een engel op je pad’. Dus ook wij worden beschermd door engelen.
Donderdag 15 februari zijn de boekjes over Abram binnen en horen we hoe Abram de opdracht krijgt: “ga op weg” (Genisis 12:1-9). Abram gaat op weg omdat God tot hem spreekt. God belooft om bij hem te zijn en ook de weg te wijzen. Daarom kan Abram in vertrouwen alles achterlaten en op weg gaan. God vraagt ook van ons vertrouwen. ‘Geloof in Mijn beloften en kom achter Mij aan.’
En op de laatste donderdag voor de voorjaarsvakantie trekt Abram naar Egypte (Genisis 12:10-20). Vanwege de hongersnood trekt Abram naar Egypte. Enerzijds zijn het omstandigheden die Abram in Egypte brengen. Maar tegelijk zien we dat Abram hiermee zijn eigen weg gaat en niet meer op God vertrouwt. Door zijn eigen handelswijze komt hij in de problemen terecht. Uiteindelijk komt de waarheid toch aan het licht.
Omdat de kinderen geen zin meer hebben om met de diamantjes aan de slag te gaan spelen we vanavond weer een paar potjes Weerwolven.
Al met al een heel verslag van de afgelopen 6 weken.
We hebben nog twee gewone avonden voor de boeg op 8 en 15 maart en dan hopen we onze slotmiddag/avond op/rond 22 maart te houden. 

Namens Kids Club Stad,
Margreet van Seters