Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Kerkdiensten
Zondag 13 januari

10:00u
Ds. H. J. Catsburg

18:00u
Kand. A. Slabbekoorn
Goes

Gemeente


Kerkbeheer


Wat is Kerkbeheer? 
De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer van de stoffelijke zaken binnen de gemeente.
Onder het kerkbeheer valt bijvoorbeeld het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen, de kerk, de pastorie en het verenigingsgebouw De Ark.
Ook het kosterschap en de organisten wordt georganiseerd door de kerkrentmeesters.
Momenteel telt onze gemeente twee kerkrentmeesters.  G. van Rossum hij is ook ouderling, J. Strijdhorst is kerkrentmeester zonder zitting te hebben in de kerkenraad.

Rekeningnummer Kerkvoogdij: Raborekening: NL70RABO0360651585

Adressen:
G. van Rossum
Lieve vrouwenspoldersedijk 2a
0187 611984

J. Strijdhorst
Vrouwtjesweg 74