Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
TOP
Kidsclub info

Sirkelslag
Sirkelslag KIDS (8-12 jaar)
Op vrijdag 16 november hebben we opnieuw meegedaan met Sirkelslag. 
De avond startte om  19.30 uur en het thema dit jaar was ‘Vertrouwen’. De rode draad was het verhaal van Mozes. 
Nadat hij geboren is mag hij eigenlijk niet blijven leven, soms lijkt alles verloren is. Maar door een wonder van God wordt Mozes gered, niets is onmogelijk. 
De kinderen krijgen als eerste opdracht het maken van een mandje van tape, dat blijft drijven en de andere helft van de groep gaat aan de slag om een baby te knutselen van wc-rollen en kranten. Deze opdracht wordt beoordeeld op het drijfvermogen van het mandje, hoe mooi de baby eruit ziet, en de samenwerking van de groepen. 
De opdracht lukt en we verdienen veel punten. Onze Jury bestond uit Heidi Roeland en Sandra Alblas die allebei deze avond erbij waren om me te helpen. Hierna ging het verhaal verder Mozes zag hoe de Israëlieten piramides moesten bouwen en vlucht weg naar Midjan. De kinderen krijgen opdracht om zoveel mogelijk mensen te bellen/benaderen om geld te sponsoren, elke € 0,50 cent was een suikerklontje waard. Van al het opgehaalde geld konden suikerklontjes gekocht worden, die gebruikt moesten worden voor de bouw van een piramide. Hoe meer suikerklontjes, hoe meer punten. Het in 10 minuten opgehaald bedrag van € 47,50 was dus 95 suikerklontjes waard. Dit bedrag wordt via Kerk in Actie overgemaakt naar de projecten van Kinderen in de Knel. Hierdoor wordt  kinderarbeid tegen gegaan en kinderen die op straat leven of zelfs moeten vluchten kunnen wij hoop geven.
Als Mozes schaapherder is krijgt hij van God een nieuwe opdracht, hij moet de Israëlieten uit Egypte halen. Maar Mozes durft niet. Wij krijgen deze avond de opdracht om één voor één van een stoel af te vallen en ons te laten opvangen door de andere kinderen. Dit vergt vertrouwen, net als bij Mozes.

Hierna genieten we van een kwartiertje pauze.
Het verhaal gaat verder bij de plagen die nodig zijn om het volk uit Egypte mee te krijgen. Wij spelen een estafette, waarbij beoordeeld moet worden wat de plagen in Egypte waren en in welke volgorde de Egyptenaren ze te verduren kregen. Per kind mocht er maar één actie ondernomen worden, plaag naar het eindpunt brengen, verkeerde plaag van het eindpunt terugbrengen of een plaag van plaats ruilen. (De jury gaf direct aan of een plaag goed was en of deze op de juiste plaats lag)

Uiteindelijk laat de farao het volk gaan. Voor ons betekent dit de opdracht: schrijf een overwinningslied met een overwinningsdans en voer deze uit.
We begonnen de avond met 9 kids en eindigde de avond met 11 kids die allemaal heel erg enthousiast waren en volgend jaar graag weer mee zouden doen. Nu wil het geval dat dit veel groep 8-ers zijn, dus volgend jaar november zijn zij van de basisschool af. Natuurlijk is ook hier een oplossing voor, dus voor de liefhebbers doen we op 1 februari 2019 mee met Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). 

Wij zijn trouwens op een (met nog 11 andere clubs ;-)) gedeelde 27e plaats geëindigd en hadden 450 van de 500 punten gescoord.
Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar)
Sirkelslag YOUNG vindt plaats op vrijdagavond 1 februari van 19.30 tot ca 22.00 uur. 

En daarom roep ik alle jongeren van 12 t/m 16 jaar op om mee te doen, zodat we ook nu weer met een “Stads-team” mee kunnen doen. Vraag daarom zoveel mogelijk vrienden en vriendinnen en geef je zo snel mogelijk bij mij op. Ik heb namelijk geen idee hoeveel jongeren het leuk vinden om mee te doen. Een team kan uit 4 t/m 12 kinderen bestaan, en natuurlijk zou ik het leuk vinden als er nog veel meer jongeren meedoen, want dan melden we ons met 2 (of meer) teams aan. 
Het thema is Een nieuw begin

Het thema dit jaar is: ‘Een nieuw begin’. Het verhaal gaat over Jozef. Soms maak je keuzes waar je achteraf spijt van hebt, loopt je leventje niet zoals je zou willen, misschien zit je zelfs wel in de put en weet je niet hoe je eruit moet komen. Je kunt altijd opnieuw beginnen, net als Jozef in de Bijbel.”
Wil je meer info, ervaringen of een filmpje van Sirkelslag Young 2018 kijken, kijk dan op 
https://www.sirkelslag.nl/young

Maar geef je vooral op bij: 
Margreet van Seters, 
via email: vansetersvanstad@kpnplanet.nl  of 
tel. 611414 of
app. 0630679520

Kids Club Stad
Hier leest u weer de het eerste verslag van Kids Club Stad. We zijn op donderdag 12 oktober weer van start gegaan en mochten direct al 19 kinderen verwelkomen. Dat was natuurlijk erg gezellig en we hebben gehoord over hoe Jezus heel gewone vissers vraagt om Hem te volgen. We ontdekken dat het belangrijk is om te luisteren naar de woorden van Jezus en te doen wat Hij zegt. Als Jezus spreekt, gebeurt er wat! Woorden van kracht en ook van bemoediging: mensen blijven luisteren, vissen worden gevangen. En als Hij Simon Petrus aanspreekt, geven Zijn woorden de doorslag. Petrus gehoorzaamt en komt tot aanbidding, hij ziet wie hijzelf is en ook Wie Jezus is. Samen met de andere discipelen volgt hij Jezus op Zijn woord.
Hierna gaan we aan het knutselen. We hebben kleine platen, waar figuren opstaan die we door middel van papierpropjes kunnen “inkleuren”. 

Op onze tweede avond waren er wel wat minder kinderen, dus hebben we het eenvoudig gehouden.
We zijn allereerst begonnen met het Bijbelverhaal over de vrienden die hun verlamde vriend bij Jezus brengen. Maar door de drukte kunnen ze niet binnenkomen, dan besluiten ze om hem via het dak voor de voeten van Jezus te laten zakken. ‘En toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen hem: Man, uw zonden zijn uvergeven.’ (Lukas 5: 20) Doordat de vrienden samen naar Jezus toegaan wordt het geloof dat zij hebben in Jezus, zichtbaar. Jezus ziet ook ‘hun geloof’.  Jezus heeft macht over zonde en ziekte. Hij heeft ons totale welzijn op het oog. Hij redt ons helemaal.
We spelen twee potjes weerwolven. Het 1e potje is om er weer even in te komen en voor de jongste kinderen om het spel even uitteleggen. Het 2e potje is zo spannend, uiteindelijk wint er voor het eerst een weerwolf! Sorry ouders dat we niet om 20.00u klaar waren...

Namens Kids Club Stad,
Margreet van Seters