Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Gemeente Nieuws

Dienst des Woords
Stad aan het Haringvliet


Zondag 16 december

Zingen voor de dienst
v.m. Psalm 72:1
n.m. Psalm 72: 10 en 11
Collecten
v.m.1.kerk 2 .diaconie . 3.eredienst 
n.m. 1.kerk 2.diaconie
Zieken
Alle zieken en de mensen die aan huis gebonden zijn wensen we Gods nabijheid. 
Actie schoenendoos
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze actie wil ik namens de organisatie hartelijk bedanken.
Ik heb 33 versierde en gevulde schoenendozen mogen inleveren.
Met vr gr.
Els Huizer
Kerstfeestviering Ouderen en Alleenstaanden
Op dinsdag 18 december hopen we Kerstfeest te vieren in het Treftpunt. Aanvang 15.30 uur
Deze kerstfeestviering wordt verzorgd door de gezamenlijke P.K.N. kerken en stichting Öns Trefpunt.Wij hopen een fijne en gezegende  middag en avond met elkaar te hebben
Kerstpost
. Aanstaande zaterdag DV 15 december kunt u uw kerstpost inleveren van 9.30 tot 12 uur in de Ark, tevens zijn er ook weer oliebollen ,appelbeignets en advocaat te koop.
Evenals vorig jaar zijn er ook nu weer oliebollen en appelbeignets op bestelling te koop op 29 december van 10 tot 12 uur in de Ark.
De bestellingen van 29 december kunt u voor 25 december opgeven bij Fam.van Gurp( tel 611470
Kerstzangavond
Op vrijdag 21 december hopen wij onze kerstzangavond te houden in de Ned.Herv.Kerk te Stad aan`t Haringvliet aanvang 19.30 uur
Met medewerking van Chr Gem Zangvereniging Soli Deo Gloria en Oecumenisch koor o.l.v Henk Oosthoek dirigent en William Vink organist/pianist 
wij hopen deze avond veel mensen te begroeten en willen ook de luisteraars van de kerktelefoon een fijne avond toe wensen  
Giften 
Ds.v.d. Heijden heeft op bezoeken 1 x € 20,- en 1x € 50,- Hartelijke dank hiervoor.
Tenslotte
 “ Komt allen te samen”. De kerkenraad wenst U een gezegende zondag toe
Kerkdiensten

Zondag 16 december
10.00 uur
Ds. J. Noordam
Nieuwendijk

18.00 uur 
Prop. A. van Kralingen


Jeugdnieuws

Sirkelslag KIDS (8-12 jaar)
Op vrijdag 16 november hebben we opnieuw meegedaan met Sirkelslag. 
De avond startte om  19.30 uur en het thema dit jaar was ‘Vertrouwen’. De rode draad was het verhaal van Mozes. 
Nadat hij geboren is mag hij eigenlijk niet blijven leven, soms lijkt alles verloren is. Maar door een wonder van God wordt Mozes gered, niets is onmogelijk. 
De kinderen krijgen als eerste opdracht het maken van een mandje van tape, dat blijft drijven en de andere helft van de groep gaat aan de slag om een baby te knutselen van wc-rollen en kranten. Deze opdracht wordt beoordeeld op het drijfvermogen van het mandje, hoe mooi de baby eruit ziet, en de samenwerking van de groepen. 
De opdracht lukt en we verdienen veel punten. Onze Jury bestond uit Heidi Roeland en Sandra Alblas die allebei deze avond erbij waren om me te helpen. Hierna ging het verhaal verder Mozes zag hoe de Israëlieten piramides moesten bouwen en vlucht weg naar Midjan. De kinderen krijgen opdracht om zoveel mogelijk mensen te bellen/benaderen om geld te sponsoren, elke € 0,50 cent was een suikerklontje waard. Van al het opgehaalde geld konden suikerklontjes gekocht worden, die gebruikt moesten worden voor de bouw van een piramide. Hoe meer suikerklontjes, hoe meer punten. Het in 10 minuten opgehaald bedrag van € 47,50 was dus 95 suikerklontjes waard. Dit bedrag wordt via Kerk in Actie overgemaakt naar de projecten van Kinderen in de Knel. Hierdoor wordt  kinderarbeid tegen gegaan en kinderen die op straat leven of zelfs moeten vluchten kunnen wij hoop geven.
Als Mozes schaapherder is krijgt hij van God een nieuwe opdracht, hij moet de Israëlieten uit Egypte halen. Maar Mozes durft niet. Wij krijgen deze avond de opdracht om één voor één van een stoel af te vallen en ons te laten opvangen door de andere kinderen. Dit vergt vertrouwen, net als bij Mozes.

Hierna genieten we van een kwartiertje pauze.
Het verhaal gaat verder bij de plagen die nodig zijn om het volk uit Egypte mee te krijgen. Wij spelen een estafette, waarbij beoordeeld moet worden wat de plagen in Egypte waren en in welke volgorde de Egyptenaren ze te verduren kregen. Per kind mocht er maar één actie ondernomen worden, plaag naar het eindpunt brengen, verkeerde plaag van het eindpunt terugbrengen of een plaag van plaats ruilen. (De jury gaf direct aan of een plaag goed was en of deze op de juiste plaats lag)

Uiteindelijk laat de farao het volk gaan. Voor ons betekent dit de opdracht: schrijf een overwinningslied met een overwinningsdans en voer deze uit.
We begonnen de avond met 9 kids en eindigde de avond met 11 kids die allemaal heel erg enthousiast waren en volgend jaar graag weer mee zouden doen. Nu wil het geval dat dit veel groep 8-ers zijn, dus volgend jaar november zijn zij van de basisschool af. Natuurlijk is ook hier een oplossing voor, dus voor de liefhebbers doen we op 1 februari 2019 mee met Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). 

Wij zijn trouwens op een (met nog 11 andere clubs ;-)) gedeelde 27e plaats geëindigd en hadden 450 van de 500 punten gescoord.
Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar)
Sirkelslag YOUNG vindt plaats op vrijdagavond 1 februari van 19.30 tot ca 22.00 uur. 

En daarom roep ik alle jongeren van 12 t/m 16 jaar op om mee te doen, zodat we ook nu weer met een “Stads-team” mee kunnen doen. Vraag daarom zoveel mogelijk vrienden en vriendinnen en geef je zo snel mogelijk bij mij op. Ik heb namelijk geen idee hoeveel jongeren het leuk vinden om mee te doen. Een team kan uit 4 t/m 12 kinderen bestaan, en natuurlijk zou ik het leuk vinden als er nog veel meer jongeren meedoen, want dan melden we ons met 2 (of meer) teams aan. 
Het thema is Een nieuw begin

Het thema dit jaar is: ‘Een nieuw begin’. Het verhaal gaat over Jozef. Soms maak je keuzes waar je achteraf spijt van hebt, loopt je leventje niet zoals je zou willen, misschien zit je zelfs wel in de put en weet je niet hoe je eruit moet komen. Je kunt altijd opnieuw beginnen, net als Jozef in de Bijbel.”
Wil je meer info, ervaringen of een filmpje van Sirkelslag Young 2018 kijken, kijk dan op 
https://www.sirkelslag.nl/young

Maar geef je vooral op bij: 
Margreet van Seters, 
via email: vansetersvanstad@kpnplanet.nl  of 
tel. 611414 of
app. 0630679520