Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Gemeente Nieuws

Dienst des Woords
Stad aan het Haringvliet


Zondag 12 en 19 augustus 2018

Zingen voor de dienst
12 augustus  v.m. Ps. 34: 1 en 11 n.m. Ps. 46:1
19 augustus    v.m. Ps. 48:1 en n.m. Ps. 48:4

Collecten
12 augustus v.m.1. Kerk 2. Diaconie3. Eredienst n.m. 1.Kerk 2. diaconie
19 aug. v.m. 1. Kerk 2.Diaconie (kinderen in de knel)  3.kerk n.m. 1.kerk 2. Diaconie

80 jarigen
Op DV 19 augustus hoopt Mevr. van Druningen-van Rossum uit de Boudewijnstraat haar 82 ste verjaardag te gedenken. Dhr.A.Melaard hoopt op DV 29 augustus zijn 85 ste verjaardag te gedenken. Als gemeente wensen we u een fijne dag toe en allen die met jullie zijn, en dat God in het nieuwe levensjaar uw beschermer mag zijn.

Zieken
Broeder Leen v.d. Ouden is ernstig ziek.Wij wensen hem en ook zijn vrouw veel sterkte toe .De  Heere zij  u nabij in deze moeilijke tijd.
Wij denken ook aan zr.Martha v.d. Nieuwendijk die afgelopen week onwel is geworden en enkele dagen opgenomen is geweest in het ziekenhuis waardoor ze ook de rouwdienst van haar oudste zus niet bij kon wonen. Wij condoleren u met dit verlies. Werp al uw bekommernis op Hem want Hij zorgt voor U. Wij wensen alle mensen in de gemeente die een kruis te dragen hebben Gods nabijheid toe.

Meeleven
Wij leven mee met de rouwdragende familie Melaard waarvan de afgelopen week een zuster en schoonzuster overleden is. Leuntje Vervloet echtgenote van Hans Melaard in de leeftijd van 86 jaar. Ze hebben jaren in de Oranjelaan gewoond. Nu wonen zij in Ebbe en Vloed in Oude Tonge Ze was een trouw oud gemeentelid. De Heere was haar Herder. Wij wensen dat haar man en alle familieleden die achterblijven ook toe. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is en roept Hem aan terwijl Hij nabij is.

Verantwoording
Ds. van der Heijden heeft op bezoek ontvangen: 1 x € 20,- en 1 x € 50,- Allen hartelijk dank voor uw gift

Tenslotte
Een hartelijke groet van uw kerkenraad.

Kerkdiensten

Zondag 12 augustus
10.00 uur
Ds. H. J. Catsburg

18.00 uur
Ds. W. J. Gorissen
Voorthuizen

Zondag 19 augustus
10.00
Ds. C. J. v.d. Plas
Zwijndrecht

18.00 uur
Ds. G. Kamphuis
Ridderkerk