Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Gemeente Nieuws

Dienst des Woords
Stad aan het Haringvliet

Zondag 17 juni 2018


Zondag 24 juni 2018
10.00 uur Ds. W.J. Gorissen Voorthuizen
18.00 uur Ds. J.C. Breugem Sommelsdijk

Zingen voor de dienst.
17 juni :v.m. Ps.34:1 en n.m .Ps 34:2
24 juni: v.m. Ps.42:1 en n.m. Ps.42:5

Collecten
17 juni v.m.1. Kerk 2. Medische zending 3. Kerk n.m. 1.Kerk 2.Medische zending
24 juni v.m. 1.kerk 2.diaconie 3.erediensten n.m. 1.kerk 2.diaconie

Pastoraal team
Wij zijn afgelopen maandag 4 juni als pastoraal team een bespreking gehad voor het komend seizoen .We hadden een fijne bespreking. Het team telt momenteel 5 leden. Alle bezoeken worden besproken met br. J.Mackloet. Heeft U behoefte aan bezoek laat het ons dan weten. Wij mogen dit doen met behulp van Gods Zegen.

Kerkenraad
De kerkenraad vergadert a.s. maandag 18 juni  met de consulent ds.M.J.Middelkoop. Gedenk ons in uw voorbede.

Jubileum
Op DV 27 juni hoopt Ds. van der Heijden en zijn vrouw hun 45- jarig huwelijksjubileum te vieren. Op zo'n moment realiseer je hoe snel de tijd gaat, en mogen jullie terugblikken op de tijd dat God jullie gespaard heeft. We willen jullie van harte feliciteren met dit jubileum samen met de kinderen en alleen die jullie dierbaar zijn, en Gods zegen wensen  op jullie levensweg. We hopen als gemeente dat u met liefde de pastorale zorg binnen de gemeente mag verzorgen.

Jarigen
In Nieuw-Rijsenburgh hoopt mevr. de Bruin-van Rossum op DV 27 juni haar 86 ste verjaardag te gedenken samen met haar man. Op DV 30 juni hoopt mevr.Melaard- van Brussel haar 81 ste verjaardag te vieren met allen die haar lief zijn.
Beide dames wensen we als gemeente Gods steun en kracht toe in het nieuwe levensjaar, ook al is er moeite en pijn in de avond van het leven.

Zieken
Wij denken aan de zieken thuis en hen die in verpleeghuizen wonen. Br. L.v.d.Ouden heeft momenteel veel pijn .De medicatie zal worden aangepast.Hoop op de Heere. Vooral, zoek Zijn aangezicht bij de Heere is uitkomst.

Giften
Ds v.d. Heijden ontving tijdens bezoek  € 10,-, € 20,- en € 50,-  Hartelijk dank .

Tenslotte
Een hartelijke groet van uw kerkenraad.

Kerkdiensten

Zondag 17 juni 2018
10.00 uur
Ds. T. W. van Bennekom
Goes18.00 uur
Ds. G. C. de Jong
Sliedrecht