Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Gemeente Nieuws

Dienst des Woords
Stad aan het Haringvliet


Zondag 14 oktober 2018

Zingen voor de dienst
v.m. Psalm 65:2
n.m. Psalm 65:4

Collecten
v.m.1.kerk 2 nood Sulawesi. 3.kerk
n.m. 1.kerk 2. Nood Sulawesi
Diaconiecollecte
Zondag is de diaconiecollecte voor de vele slachtoffers van de aardbevingen en tsunami in Sulawesi. Vele families zijn in diepe rouw gedompeld en de schade is enorm. We doen voorbede voor de nood in Sulawesi en de hulp die geboden wordt. Wilt U ook bij deze grote nood uw hart laten spreken. Bij voorbaat dank.
Zieken
In onze voorbeden denken we aan de zieken thuis en ook allen die een moeilijke weg moeten gaan. De Heere zij U nabij. Dankbaar zijn we met dhr.R. (Rien) v.d. Boogert die zondag weer in ons midden was. U zij de dank.
Jarigen 80+
Op DV 13 oktober hoopt Mw.S.de Jong-Kamerling, Baron van Brienenstraat 32 haar 96ste verjaardag te gedenken. Een gezegende leeftijd en zelfstandig wonend is een voorrecht met dank aan Onze Vader. Wij wensen U en familie een fijne dag toe en Gods Zegen in het nieuwe levensjaar.
Mw. M (Ma) van Neuren-Melaard Vrouwtjesweg 35 hoopt op DV 17 oktober haar 80ste verjaardag te vieren samen met haar man en allen die haar lief zijn. Ook U wensen wij Gods Zegen toe in het nieuwe levensjaar.
Giften
Ds.v.d. Heijden heeft op bezoek ontvangen 1 x € 20,- voor de tweede dienst en 1 x € 20,- uitdankbaarheid. Hartelijk dank hiervoor
Tenslotte
De zondagmorgendienst was afgelopen zondag goed bezet, maar een bekend gezegd Komt alleen te zamen.

Een hartelijke groet van uw kerkenraadv
Kerkdiensten

Zondag 14 oktober
10.00 uur
Prop A.L. Kornaat
Klundert

18.00 uur 
Prop. A. van Mourik
Sprang Capelle