Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Gemeente Nieuws

Dienst des Woords
Stad aan het Haringvliet

Zondag 25 februari 2018

Zingen voor de dienst
v.m. Ps. 132: 5 en 9
n.m. Ps. 133: 1 en 3

Collecten
v.m.1. Kerk 2. Diaconie t.b.v. H.G.J.B. 3. Instandhouding erediensten
n.m.1. Kerk 2. Diaconie t.b.v. H.G.J.B.

Biddag
Woensdagavond 14 maart hebben we weer onze jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. Het is een goede gewoonte om midden in de week tijd te nemen voor gebed. Daarmee belijden we afhankelijk te zijn van Gods zegen. Ook wat gewas en arbeid betreft. Opdat we daarin en daardoor Gods naam groot maken. Dat is toch ons levensdoel? Wat baadt het al gewin je je droomhuis of haal je de beste omzet en je leidt schade aan je ziel. Ook in onze afhankelijkheid van Hem eren we Zijn trouw en goedheid en bidden we omdat we zijn gaven alleen uit genade zijn. Noteer deze avond daarom alvast in uw agenda. 

80+ jarige
Op 22 februari hoopt mevr. Braber- van Putten, Vrouwtjesweg 2 A haar 80ste verjaardag te gedenken samen met haar man en overige familie. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in uw nieuwe levensjaar.

Oproep aan onze jongeren 12+
Zondagmorgen nodigt Ingrid Bakelaar jullie uit om na de dienst in de Ark te komen. Zij wil samen met jullie hebben over de toekomst van de kerk. Ze wil graag horen hoe jullie denken over de samenwerking met anderen kerken. Ook jullie ideeën over jeugdwerk wat er nu is en wat er eventueel anders kan of ontbreekt wil ze graag horen en daarover in gesprek. Haar doel is jongeren een stem te geven in de gemeente. Welkom in de Ark!

Giften
Via een kerktelefoonluisteraar €20 ontvangen voor de kerk. Bedankt voor uw gave.

Tenslotte
We kijken terug op de trouw van onze God, die hij zondag zichtbaar maakte aan Zijn tafel. Hij laat nooit los het werk dat Zijn hand begon. Een hartelijke groet aan u allen. 
ds. H.J. Catsburg
Kerkdiensten

Zondag 25 februari
10.00 uur
Ds. D. Siebelink
Reeuwijk

18.00 uur
Ds. T. Beekman
Kloetinge