Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Kerkdiensten

Zondag 22 oktober
10.00 uur
Prop. G.R. Mauritz
Cillaarshoek

18.00 uur
ds. J. Ouwendijk
Alphen a.d. RijnGemeente Nieuws

Dienst des Woords
Stad aan het Haringvliet

Zingen voor de dienst
v.m. Ps. 90: 1 en 9
n.m. Ps. 91: 1 en 5

Collecten
v.m.1. Kerk 2. Diaconie, t.b.v. Jeugdwerk 3. Predikantsplaats
n.m.1. Kerk 2. Diaconie, t.b.v. Jeugdwerk

Onze zieken
Er zijn verschillende gemeenteleden thuis ziek. We mogen elkaar bemoedigen met de woorden uit psalm 71: 5. Want U bent mijn hoop, Heere HEER, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd. We denken ook aan hen die in verpleeghuizen verblijven. De Heere zij uw licht in de avond van uw leven. 

80+ jarigen
Mevr. de Jong- Kamerling uit de Baron van Brienenstraat 32 , mocht vorige week op 13 oktober haar 95 ste verjaardag gedenken. De Heere komt de dank toe die u tot hiertoe heeft gedragen in uw hoge ouderdom. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en ook uw familie en allen die bij uw horen.

Tenslotte
Dit jaar herdenken we hoe 500 jaar geleden de reformatie begon. Daarom eindigen we met een uitspraak van Luther: wanneer de duivel ons steeds herinnert aan ons verleden wordt het tijd dat wij hem herinneren aan zijn toekomst. Dat deze uitspraak van Luther tot uw troost moge zijn. U allen een hartelijke groet! 
Ds. H.J. Catsburg
Startdag 2017

Zaterdag 23 september startten we het winterseizoen weer met een speciale dag.
Om 13.30 uur verzamelden de meeste deelnemers zich, zodat we konden carpoolen en uiteindelijk met 50 personen het Faunapark in Nieuwe- Tonge konden bezoeken. In het dierenpark liep iedereen op zijn gemak een rondje, waarna we om 15.15 uur op het terras verwacht werden voor een kop koffie met gebak. We genoten in het zonnetje van de heerlijke temperatuur en van de gesprekken met elkaar. De kinderen schoten nog snel even de speeltuin in en konden zich zo ook lekker uitleven.
Rond 16.30 gingen de eerste mensen weer op huis aan om een stukje van het buffet op te halen en bij de kerk te brengen. Ook nu waren we weer met een groep die bestond uit een kleine 50 personen.  Al met al heel gezellig en eten was er ruim voldoende! Het smaakte allemaal heerlijk en we werden door de Syrische familie Kahil-Alkasir getrakteerd op baklava. Op deze dag mochten we kennismaken met verschillende nieuwe gezichten binnen en buiten onze gemeenten. Al met al dus een heel geslaagde dag! We zijn God dankbaar voor het schitterende weer, de gezellige gesprekken, de nieuwe mensen die we beter mochten leren kennen en dat we weer gezond thuis mochten komen. 

Margreet van Seters