Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Kerkdiensten

Zondag 17 december 2017:
10.00 uur
ds. R.A. Grisnigt
's Gravenpolder

18.00 uur
ds. T.W. van Bennekom
Goes


Gemeente Nieuws

Dienst des Woords
Stad aan het Haringvliet

Zingen voor de dienst
v.m. Ps. 107: 1 en 4
n.m. Ps. 108: 1 en 2

Collecten
v.m.1. Kerk 2. Diaconie 3. Eredienst
n.m.1. Kerk 2. Diaconie

Onze zieken
Mevr. Timmer, Oranjelaan 22 is maandag geopereerd in Dirksland. We bidden dat de Heere haar nabij is en dat ze voorspoedig mag herstellen. Dat de Heere ook in dit donkere jaar uw licht en uw heil is. Veel sterkte! Ook de zieken thuis of elders bidden we al het nodige toe. Wendt u in alle omstandigheden tot de Heere. Hij is getrouw en genadig!  
Verhuisd
Zaterdag 16 december hopen Leen en Riet v.d. Ouden te verhuizen naar Baron van Brienenstraat 16. We wensen u daar een goede tijd samen toe. Fijn dat u ons dorp deze plek gevonden hebt. Tegelijk ervaart u dat hier niets blijvend is behalve de trouw van onze God. Die is tot in eeuwigheid. Hij zij uw aventsverwachting. 
Woord en Daad
Ik ben vrijwilliger voor Woord en Daad. In deze kerstperiode kunt u bij mij kerstkaarten en gewone postzegels van Woord en Daad kopen. Heeft u vragen of wilt u iets bestellen, ik ben bereikbaar op 06-10695769 of sandralooijen@hotmail.com. Sandra Bakelaar.
Kerstzang
Op zaterdag 16 december hopen wij onze kerstzangavond te houden in de Gereformeerde Ichtus Kerk te Stad aan`t Haringvliet. Aanvang 19.30 uur. Met medewerking van Chr gem Zangvereniging Soli Deo Gloria o.l.v.Henk Oosthoek en Chr gem Zangvereniging Sursum Corda o.l.v. Kees Villerius. 
Wij hopen deze avond veel mensen te begroeten en willen ook de luisteraars van de kerktelefoon een fijne avond toewensen. Met vriendelijke groet, Bestuur en leden van de Chr Gem Zangvereniging Soli Deo Gloria
Uitnodiging kerstviering ouderen en alleenstaanden
Hierbij nodigen we u van harte uit voor de kerstfeestviering met gezamenlijke broodmaaltijd op dinsdag 19 december 2017 in “het Trefpunt” aanvang 15.30 uur.
 Als U het kerstfeest met ons mee wilt vieren, verzoeken wij u vriendeljjk ons telefonisch (tussen 18.00-21.00 uur)  en voor 12 december door te geven aan mevr. G. van Dijk, Dijkhof 6, tel 0187-612251 of mevr. H.Pieterse, Burg.Sterkstraat 11,Tel 0187-611686.
Deze kerstfeestviering wordt verzorgd door de gezamenlijke P.K.N. kerken en stichting “Ons Trefpunt”.
Tenslotte    
U allen een hartelijke groet en goede adventsdagen toegewenst.  Dat zijn dagen van verwachting. Dat het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht uw hoop en verwachting moge zijn. 
ds. H.J. Catsburg

Kidsclub info
Beste gemeente,
Wat hebben we zoal gehoord en gedaan in november op de club.
Nou we hebben in november veel gehoord over Gideon, want op 2  november is het thema: Lef hebben! Hebben wij lef? Durven we ons geblinddoekt, door iemand anders door een volle ruimte te laten leiden? Of durven we ons te laten dragen door vier andere mensen.  Veel kinderen hadden hier het lef voor. Maar zouden wij ook, net als Gideon, precies durven doen wat de Heere aan ons vraagt? Want Gideon kreeg een opdracht die heel gevaarlijk is: de afgodendienst stopzetten. De hele stad zal woedend zijn. Gideon durft eigenlijk niet, maar toch doet hij wat God vraagt. Dat kan hem veel kosten, maar toch doet hij het. Gideon heeft het lef om te kiezen voor God!
De schoenendozen die we de vorige avond versierd hebben gaan we vanavond vullen. Alle kinderen hadden we wat spullen van thuis meegenomen waar andere kinderen weer heel blij mee zullen zijn.
Een week later horen we hoe Gideon erg onzeker is en God om antwoord vraagt. Hij legt een vacht buiten en vraagt God om de dauw op het land te laten zijn en de vacht droog te laten, zodat hij zeker zal weten dat hij Gods plan goed begrepen heeft. En hierna vraagt Gideon het nogmaals, maar nu andersom, het land droog en de vacht nat van de dauw. God neemt Gideon en zijn vragen serieus en geeft hem antwoord. 
Vanavond krijgen alle kinderen een toverkrasblaadje, hierop kunnen ze iets moois /liefs schrijven/tekenen voor iemand die ze lief vinden.
Het laatste thema over Gideon heet: Ga ervoor! 
Gideon moet met een steeds kleiner leger een grote opdracht volbrengen. God wil een wonder verrichten door Gideon te laten winnen van het massale leger van de Midianieten op een manier die onmogelijk lijkt. Zo moet duidelijk zijn dat ze de verlossing niet aan Gideon, maar aan God Zelf te danken hebben. Gideon wordt weer bang, maar God bevestigt hem opnieuw. En dan moet Gideon in actie komen om het wonder in gang te zetten.
De volgende dag hebben de kinderen van groep 6, 7 en 8 meegedaan aan Sirkelslag. Dit was voor het eerst, maar is erg leuk geweest!
We horen een week later over het thema: Liefde is… luisteren
Maria heeft Jezus lief door naar Zijn woorden te luisteren en te genieten van het samenzijn met Hem. (Mooi: hier zien we dat liefde dus ook ontvangen is!) Dit in tegenstelling tot Martha, die dacht dat ze van alles moest doen, maar niet de tijd nam om naar Jezus te luisteren. Zoek eerst het Koninkrijk van God!
Vanavond wordt er aan de vogeltjes gedacht. Een aantal kinderen schildert en schroeft om een mooi vogelhuis in elkaar te maken. En andere kinderen zijn druk met het rijgen van pinda’s. Deze worden dan aan een bloempotje met een gezellig bloemetje vast gemaakt, zodat de tuin wat opfleurt en de vogels ook nog een lekkere versnapering hebben.
De laatste avond van november vierden we het Sinterklaasfeest en hadden alle kinderen weer hun best gedaan om wat leuks voor een ander te kopen en er een mooi gedicht bij te schrijven.


Namens Kids Club Stad,
Margreet van Seters