Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Gemeente

TOP
Pastoraal team
Het Pastoraal Team bestaat uit zeven vrijwilligers met hun specifieke vaardigheden, die zich geroepen voelen voor deze taak. Naast concreet pastoraat, kortweg omzien naar elkaar door bijvoorbeeld persoonlijke gesprekken.
In het pastoraat vormt de bijbel de richtlijn.
Het Pastoraal Team heeft een ‘herderlijke’ functie en dient ter ondersteuning van de ouderlingen en predikant.
Iedereen kan leden van het Pastoraal Team benaderen voor een persoonlijk gesprek.


In het Pastoraal team zittten de volgende personen:


Ds. Th. W. H. v.d. Heijden
0187- 60 26 26


Gerrit van Rossum
Ouderling
Lisette Slingerland
lid
Connie Bakelaar
lid
Jos de Vos
lid
Marijke Mackloet
lid
Colinda Strijdhorst
lid