Gemeente


Gemeente algemeen
De Hervormde Gemeente van Stad aan 't Haringvliet is een echte dorpsgemeente. De gemeente behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en rekent zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond. De meeste leden wonen in het dorp, er zijn echter ook leden die buiten het dorp wonen. Er zijn gedurende het winterseizoen een aantal activiteiten, zoals de Kids Club Stad, ouderenmiddagen, acties voor de gemeente of voor de zending. Ook worden er zangavonden georganiseerd.

Ook besteden wij aandacht aan catechese onder de jongeren van onze gemeente.  U bent van harte welkom bij een van onze diensten, iedere zondag om 10:00 uur en 18:00 uur.


Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Geloof
Wij geloven dat God de wereld en de mensheid heeft geschapen. Zijn doel hierbij was dat we in harmonie met Hem en met elkaar zouden leven. Omdat de mens echter tegen God heeft gekozen is er kwaad en ellende in deze wereld en is de relatie tussen God en ons als mensen kapot.

Toch wil God niet dat de mensheid zo eindigt. Daarom heeft hij zijn Zoon naar deze aarde gestuurd. Die heeft op Golgotha geleden en is gestorven om zo de weg tot God weer vrij te maken. Dankzij dat werk kunnen wij weer een relatie met God hebben. Ook herstelt Jezus met dit werk de relatie tussen ons als mensen onderling.

Wij geloven dat God met zijn Geest ook in ons werken wil om zo door Jezus de relatie met Hem weer te herstellen. God eist niet alleen toewijding aan Hem, maar hij wil het ook door zijn Geest aan ons geven. Als gemeente zijn we met dit geloof bezig. We lezen in de Bijbel om te ontdekken wie de Heere God is, wat Hij met ons leven wil en wat Hij van ons vraagt. We bidden met elkaar en voor elkaar en zingen ook tot eer van God. Dit krijgt gestalte in de zondagse erediensten en de diverse activiteiten in het kader van gemeenteopbouw en diaconie.Copyright  www.hervormdstad.nl - Diepenhorst
TOP