Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Copyright  www.hervormdstad.nl - Diepenhorst
TOP
Jeugdwerk
Jezus zegt op een keer tegen zijn discipelen "laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet". Op diverse plaatsen in de Bijbel blijkt Jezus speciale aandacht voor de kinderen, de jongeren. In navolging van Hem willen we als gemeente ook een thuis zijn voor jongeren.
Jij bent welkom. God heeft een geweldige boodschap voor je, Hij wil bij je zijn in je leven. Hij roept je daarom op om Hem te volgen, om je leven in Zijn hand te leggen en te vertrouwen op Jezus die ons liet zien wie God is. En...die Zijn leven gaf, zodat het weer goed kan komen tussen jou en God.
In het jeugdwerk zijn we met dat geweldige wonder, want dat is het, bezig. We kijken naar wat Jezus dan precies deed, waarom dat nodig was, wat God nu eigenlijk van je vraagt, maar vooral: wat Hij allemaal wil geven! Kijk op deze site rond en zie wat er in de gemeente allemaal te doen is voor jou!

Kids Club Stad
in samenwerking met de Gereformeerde Ichthuskerk

Iedere donderdagavond is er club voor alle jongens en meisjes van groep 3 t/m groep 8.
Iedereen is van harte welkom!
We komen om 18.45uur bij elkaar in de Ark (aan de Nieuwstraat) en sluiten de avond om 20.00uur weer af.
De kosten bedragen 0,50 per kind per avond, om zo de onkosten te kunnen drukken.
Tijdens de avond krijgen de kinderen wat te eten en te drinken.


De leiding:
Antoinette Braber (Zeedijk 3, tel. 612601)
Joline van Gurp (Vrouwtjesweg 49, tel. 846549)
Jeanet van Rossum (Lieve vrouwepoldersedijk 2a, 611984)
Margreet van Seters (Nieuwstraat 38, tel. 611414)
Peter Vogelaar (Oostmoerse scheidweg 4, tel. 612338)

Catechisatie
Leren wie God voor jou wil zijn en wie jij voor Hem mag zijn. Het gaat erom welke keuzes je in je leven maakt. God is je Schepper. Niemand minder dan de Heere heeft jou lief! Wat is jouw antwoord op zoveel liefde? De catechisatie wordt gegeven op maandagavond bij de Hervormde Gemeente in Middelharnis. 
Ds. M. J.  Middelkoop van de Hervormde Gemeente Middelharnis geeft de catechisaties.
De jongste groep van 18.30 uur tot 19.15 uur in het Jeugdhonk in Middelharnis.
De oudere groep (14-16 jaar)  van 19.30 uur tot 20.15 uur in het Jeugdhonk in Middelharnis.
De oudste groep (16+) van 20.30 tot 21.15 uur in het Jeugdhonk in Middelharnis.


Jeugdvereniging
En keer per twee weken komt de jeugdvereniging op zondagavond bij elkaar om 19.45 uur in de Hoeksteen in Middelharnis
Voor alle jongeren van 15-23 jaar.
Contactpersoon: Tim Boeter Tel. 06-30 14 80 69
Belijdeniscatechisatie  Belijdeniscatechisatie is in overleg met de kerkenraad.