Kerkdiensten


Kerkauto

Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Copyright  www.hervormdstad.nl - Diepenhorst
TOP
Als u geen vervoer heeft zijn er vrijwilligers die u willen komen ophalen en ook weer thuisbrengen.
Als u opgehaald wilt worden neem dan contact op met één van de kerkenraadsleden.