Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Gemeente


Kerkbeheer


Wat is Kerkbeheer? 
De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer van de stoffelijke zaken binnen de gemeente.
Onder het kerkbeheer valt bijvoorbeeld het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen, de kerk, de pastorie en het verenigingsgebouw De Ark.
Ook het kosterschap en de organisten wordt georganiseerd door de kerkrentmeesters.
Momenteel telt onze gemeente 1 kerkrentmeester, J. Strijdhorst is kerkrentmeester zonder zitting te hebben in de kerkenraad.

Rekeningnummer Kerkvoogdij: Raborekening: NL70RABO0360651585

Adressen:
J. Strijdhorst
Vrouwtjesweg 74

Copyright  www.hervormdstad.nl - Diepenhorst