Kerk

Kerkblad de Zaaier
De copy voor de Zaaier moet u uiterlijk maandagochtend bij scriba J. Mackloet inleveren.


Scriba
Dhr. J.B.de Kat
Vrouwtjesweg 34
scribahervormdstad@hotmail.com
Telefoon: 0187-841677
Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Copyright  www.hervormdstad.nl - Diepenhorst
TOP