Kerk

Kerkblad de Zaaier
De copy voor de Zaaier moet u uiterlijk maandagochtend bij scriba J. Mackloet inleveren.


Scriba
Dhr. J. Mackloet
j.mackloet@hetnet.nl
Achterdijk 22
0187-61 17 80
Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
TOP