Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Copyright  www.hervormdstad.nl   - Diepenhorst
Gemeente


Consulent
Ds. M. J. Middelkoop

Pastoraat
Ds. Th.W.H. van der Heijden, tel. (0187) 602626

Ouderlingen
Dhr. J. B. de Kat - scriba
Vrouwtjesweg 34
scribahervormdstad@hotmail.com
Telefoon: 0187-841677


Vacature ouderling

Kerkrentmeester
Dhr. J. Strijdhorst
Vrouwtjesweg 74
0187-611684

Diakenen

Vacature

J.P. van Gurp
Oranjelaan 34
3243 AP Stad aan't Haringvliet
0187-611470

Administratie Diaconie

L. Braber
Zeedijk 35
3243 LG Stad aan't Haringvliet
Telefoon: 0187 612532TOP
De Kerkenraad