Kerkdiensten
Luisteren naar preken
Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Kerk telefoon
Als u langere tijd niet naar de kerk kunt of maar deels naar de kerk kunt is er ook een mogelijkheid om (voor een periode) kerktelefoon te krijgen.
Dhr. J. Mackloet - scriba
j.mackloet@hetnet.nl
Achterdijk 22
0187 611780

Luisteren via internet
Via internet kunt u live luisteren naar de diensten of achteraf oude preken beluisteren.
Hieronder kunt u kiezen. Vul onder Plaatsnaam in: Stad  (druk op ENTER
Kies daarna links op: Stad aan 't Haringvliet NH
U kunt luisteren via deze link


<< Kerktelefoonkastje.
Dit wordt aangesloten aan de gewone telefoonlijn.


U moet dan contact opnemen met de scriba Jaap Mackloet