Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Gemeente Nieuws

Zondag 15 september

Zingen voor de dienst
v.m. Psalm 32:1
n.m.Psalm 32:6

Collecten
v.m.1.kerk 2. diaconie.3.eredienst Avondmaalscollecte St. De Herberg
n..m. 1.kerk 2 diaconie

Van Zondag
Het kan vaak stormen in ons leven en wij denken dat de Meester slaapt.
 Maar Hij zal redding geven 
dan ga ik niet ten onder in een eindeloze nood.
 Dat Zijn liefde, eeuwig wonder ons wil dragen 
door de dood naar een onvergank’lijk leve
 dat Hij schept en toebereidt 
aan zijn kinderen wil geven
 Hem zij lof in eeuwigheid

Giften
Ds.v.d. Heijden ontving 1 x € 20,- Hartelijk dank hiervoor.

Zieken
Alle zieken in de gemeente wensen we Gods nabijheid toe en veel sterkte.

Tenslotte
Ziet U uit naar het Avondmaal? Bereiden wij ons voor? Hongerigen zullen verzadigd worden. 

Een hartelijke groet van uw kerkenraadKerkdiensten

Zondag  15 september
10.00 uur
Ds. H. Schipaanboord
Rotterdam
Bediening. H.Avondmaal

18.00 uur
Ds. H. Schipaanboord
Rotterdam
Dankzegging. H.Avondmaal