Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Gemeente Nieuws

Dienst des Woords
Stad aan het Haringvliet


Zondag 10 maart
Biddag 13 maart

Zingen voor de dienst
v.m. Psalm 69:1
n.m. Psalm 69:14
Biddag Psalm 67:3

Collecten
v.m.1.kerk 2 .Ger.Bond 3.eredienst
n.m. 1.kerk 2. Ger.Bond
Biddag:biddagcollecte

Van Zondag
De Heere zegt Ik ben de Goede Herder. Kent U de Goede Herder en wordt u door de Goede Herder gekend?  Die Zijn leven gegeven heeft voor ons zondaren. Om met Psalm 73 te spreken De Heere strekt Zijn hand nog steeds uit. Grijp toch de kansen door God u gegeven. Laten we dan onze voetstappen in Zijn spoor zetten, dan zullen we niet uitglijden.

Ambtsdragers
In de maand maart wordt de kerkenraad aangevuld met ambtsdragers uit de Hervormde Gemeente Dirksland. Dankbaar zijn we daarvoor, dat zo de erediensten hier mogen doorgaan en dat we gedragen worden door het gebed. Laten we dat als gemeente mogen opmerken en trouw te zijn onder de woordbediening.

Kerkenraadsvergadering
Op 11 maart is er een gezamenlijke kerkenraadsvergadering met de Gereformeerde broeders en zusters. Wilt U ons gedenken in uw gebeden.

Zieken 
Alle zieken en de mensen die aan huis gebonden zijn wensen we Gods nabijheid toe. Ook degene die een moeilijke periode tegemoet gaan. Heere wilt U bij ons zijn! Dat u zich gedragen mag weten.
Tenslotte. 
De kerkenraad wenst U een gezegende zondag toe
Kerkdiensten

Zondag 10 maart

10 uur
Ds. M. J. Middelkoop
Middelharnis

18.00 uur
Ds. R.A. Grisnigt
's Gravenpolder


Biddag 13 maart
19.00 uur
Ds. H. J. Catsburg
Goes