Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Gemeente NieuwsDiensten:
D.V. zondag 15 mei 2022
10.00 uur: Ds. C. Meeuse uit Sliedrecht. Voorzang Psalm 100:1
18.00 uur: Ds. C.J. van der Plas uit Zwijndrecht. Voorzang Psalm 100:2

Oppas:
15 mei: Maartje en Melissa Vennik

Collecten:
Eerste collecte: Kerk en Eredienst,  tweede collecte: Stichting Open Doors. De bussen bij de uitgang zijn voor het onderhoud van de gebouwen. 

Stichting Open Doors:
Deze maand collecteren we voor Stichting Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Door deze stichting worden Bijbels en christelijke lectuur naar landen gebracht die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Van harte aanbevolen.

Zieken:
Mevrouw Melaard-Heerschap (Oranjelaan 20, 3243 AP) werd afgelopen week opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Ze heeft daar een operatie ondergaan. We wensen haar beterschap en een voorspoedig herstel toe, maar bovenal Gods zegen.
Dit weet ik vast: God zal mij nooit begeven;
Niets maakt mijn ziel vervaard.

Afwezigheid Ds. De Borst:
Ds. De Borst is komende week nog afwezig. Voor dringende zaken is uw scriba bereikbaar op het hierboven genoemde telefoonnummer.

Agenda: 
-    17 mei om 19.30 uur, kerkenraadsvergadering met Den Bommel. Locatie Bij de Bron in Den Bommel.

Tenslotte:
Zondagochtend stond de avondmaalstafel voor ons allen klaar en werd er ruim en hartelijk genodigd. Het was een bijzonder moment om na de pandemie weer met elkaar aan te gaan, rond de tafel te zitten en gezamenlijk het brood te eten en de wijn te drinken. Het Hoogste Goed te zoeken in ons leven en om Jezus te volgen was de opdracht in de preken van afgelopen zondag. Ons eigen plan vergeten en Gods leiding accepteren. Makkelijk? Nee, absoluut niet, want dat gaat in tegen onze menselijke natuur. Maar het kan ook niet in eigen kracht, daarvoor blijven we afhankelijk van onze hemelse Vader en Zijn Zoon die ons in het leven willen bijstaan, dragen en kracht geven.
We denken aan gemeenteleden die deze week onderzoeken en behandelingen moeten ondergaan of op uitslagen wachten. De Heere zij u in alles nabij.

Uw liefde is het hoogste goed
Dat U, o God, mij hebt gegeven,
Uw trouw is beter dan het leven,
U bent het die mij juichen doet.
Ik wil U prijzen al mijn dagen,
waartoe Uw goedheid mij bewoog,
mijn handen hef ik naar ophoog
om heel mijn hart U op te dragen.

Een hartelijke groet van uw en jouw kerkenraad.Kerkdiensten
D.V. 15-5-2022:


1e dienst 10.00 uur
2e dienst 18.00 uur

Ds.C. Meeuse
Sliedrecht


Ds. C.J. van der Plas
Zwijndrecht