Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Gemeente NieuwsDiensten:
D.V. zondag 19 juni 2022 
10.00 uur: Ds. J. Tadema uit  Nijkerk. Voorzang Psalm 42:3
18.00 uur: Ds. L.W. den Boer uit Goedereede. Voorzang Psalm 42:4
D.V. zondag 26 juni 2022
10.00 uur: Ds. H.J. v.d. Veen uit Sliedrecht. Voorzang Psalm 42:5
18.00 uur: Ds. F. Hoek uit Schoonhoven. Voorzang Psalm 42:7

Oppas:
19 juni: Nellie Stolk en Louise van der Bok.
26 juni: Maartje en Melissa Vennik.

Collecten:
Eerste collecte: Kerk en Eredienst,  tweede collecte: Stichting Dorcas. De bus bij de uitgang is voor het onderhoud van de gebouwen.  

Vrijwillige Bijdrage 2022:
De komende weken brengen we de brieven voor de Vrijwillige Bijdrage 2022 bij u langs. Ook in het lopende boekjaar gaan de kosten aan ons kerkzijn verder. Maar we zijn ook dankbaar wat er allemaal nog kan in onze kleine gemeente. Daarom doen we ook deze keer weer een vrijmoedig beroep op u om ons te voorzien van middelen zodat onze gemeente plaatselijk kan blijven bestaan. 
College Kerkrentmeesters

Kerkelijk werker / Pastoraat:
We zijn dankbaar dat het werk in de gemeente verder mag gaan nu Ds. de Borst binnenkort afscheid neemt i.v.m. zijn emeritaat. Samen met Den Bommel hebben we de heer W. Meerkerk  benoemd als kerkelijk werker voor beide gemeenten. In de komende Zaaier, vóór 1 juli, vindt u zijn mailadres en telefoonnummer terug en geven we nader uitleg voor welke werk hij beschikbaar is.

Gemeente avond 21 juni:
Nogmaals nodigen we u hartelijk, maar ook met enige drang uit voor de gemeente avond van 21 juni. De kerkenraad wil haar zorgen met u delen over de invulling van de vacatures voor  kerkenraadsleden in Stad aan ’t Haringvliet. De consulent van onze gemeente, Ds. Anker zal de avond openen en ook Ds. Van der Maas, classispredikant van de classis Delta, zal deze avond aanwezig zijn.
De koffie staat klaar om 19.30 uur en we beginnen de avond om 19.45 uur. We bidden om een gezegend en bemoedigend samenzijn.Zieken:
Mevrouw R. den Ouden (Baron van Brienenstraat 16, 3243 AB) is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis in Dirksland waar ze een galblaasoperatie moest ondergaan. De operatie verliep voorspoedig en een dag later mocht ze al weer naar huis. Dankbaar zijn we met haar dat alles goed is verlopen en we wensen haar dan ook van harte beterschap toe en Gods zegen over het verdere herstel.
Mevrouw M. van den Nieuwendijk-van Soest verblijft op dit moment in Nieuw Rijssenburgh, groep 263 (Sperwer 271, 3245 VP), waarvandaan er vanwege haar gezondheid wordt gekeken naar een vaste plek daar of in Ebbe en Vloed. We bidden haar toe dat zij dagelijks uit Gods woord moed mag putten en Gods nabijheid mag ervaren nu haar lichaam de kracht verliest over het gebruik van handen en voeten. “Hij zal u niet begeven en Hij zal u niet verlaten”. 

Van de Zendingscommissie: 
Graag willen we Marianne de Kat hartelijk bedanken voor haar inzet voor en bijdrage aan het werk van de zendingscommissie! We wensen haar veel zegen toe in Dirksland.
We zijn erg blij dat we u kunnen meedelen dat we drie nieuwe leden mogen verwelkomen;  Joline van Gurp, Ada Markwat en Lisette Slingerland.
We hopen met elkaar op een fijne en gezegende tijd.

Agenda: 
-    21 juni 19.30 uur gemeente avond, locatie De Ark. 
-    26 juni: koffiedrinken na de ochtenddienst, locatie De Ark.
-    26 juni 14.30 uur: afscheidsdienst Ds. B. de Borst in Den Bommel.
-    27 juni van 18.30-19.30 uur: verkoop collectebonnen, locatie De Ark.

Tenslotte:
Uw scriba gaat verhuizen. Dit is het laatste zaaierbericht van zijn hand. We hebben zo ontzettend veel lieve reactie ontvangen op onze verhuizing, we gaan dan ook met gemengde gevoelens weg. Maar dat wij weg gaan is niet erg, het allerbelangrijkste is dat de Heere blijft! Hij verlaat niet wat Zijn hand begon! Hij heeft in Stad een kerk gesticht, een Huis waar Hij wil wonen. Die kerk is door de eeuwen heen altijd open geweest voor de mensen die Hem nodig hebben in hun leven, die Hem zoeken en willen aanbidden. De Coronatijd heeft een zware wissel getrokken in de mogelijkheid om fysiek aanwezig te zijn in de diensten. Maar Gode zij dank is daar ook een einde aangekomen. We mogen weer opgaan, luisteren, zingen, danken en bidden. Iedere zondag staat er nog twee keer een voorganger, een door God geroepen mens, op de preekstoel. Dat is een grote zegen! Laten we dat nooit uit het oog verliezen, God kijkt naar ons, naar Stád om. Eer Hem dan door te komen naar de plaats waar Hij ons groet aan het begin van de kerkdienst, ons wil onderwijzen en bemoedigen en ons Zijn zegen meegeeft. We gaan nooit zonder Zijn zegen de nieuwe week in. Dat is toch een troost voor iedereen? Weet dat we u in ons hart blijven meedragen! 

Een hartelijke groet van uw en jouw scriba en kerkenraad.
Kerkdiensten
D.V. 19-6-2022:


1e dienst 10.00 uur
2e dienst 18.00 uur

Ds. J. Tadema
Nijkerk.

Ds. L.W. den Boer
Goedereede