Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Gemeente Nieuws

Dienst des Woords
Stad aan het Haringvliet


Zondag 26 mei

Zingen voor de dienst
v.m. Psalm 36:2
n.m. Psalm 36:3
Hemelvaartsdag 30 mei 
Psalm 68:9

Collecten
v.m.1.kerk 2. Veldwerk G.O. 3.eredienst 
n..m. 1.kerk 2 Veldwerk G.O.
Hemelvaartsdag 
1.kerk 2. Diaconie 3.eredienst

Jarigen 80+
Dhr.Joh. Huizer hoopt op 29 mei zijn 87ste verjaardag te vieren. Wij willen u samen met uw kinderen van harte feliciteren met uw verjaardag en wensen u in uw levensjaar Gods Zegen en nabijheid toe in uw nieuwe levensjaar. muziek en samenzang

Muziek en Samenzang
A.s.  zaterdag 25 mei is er weer de jaarlijkse muziek en samenzang avond in onze kerk. U kunt luisteren naar diverse solisten. Ook is er veel samenzang van bekende liederen. De kerk is open vanaf 19.00 uur en de aanvang is om 19.30 uur.
Iedereen is van harte welkom, wij hopen u te mogen ontmoeten.
Anne Marie Huizer en Piet Bechthum

Zaaierberichten
De komende 2 weken verzorgt Connie Bakelaar de Zaaierberichten. Haar emailadres is ambakelaar@upcmail.nl


Zieken

Zieken
Wij wensen alle zieken in de gemeente en in de verpleegtehuizen veel sterkte toe. 
              
Tenslotte
De kerkenraad wenst u een gezegende zondag toe.Kerkdiensten

Zondag 26 mei
10 uur
Ds. C. Doorneweerd
Strijen

18.00 uur
Ds. Th. v.d. Heijdn
Dirksland

30 mei Hemelvaartdag
10.00 uur
Ds. T. W. van Bennekom