Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Gemeente Nieuws

Van Zondag
Zondag  24 mei 2020
10.00.uur www.hervormdmiddelharnis.nl
18.00.uur www.hervormdmiddelharnis.nl
Van Zondag
In verbondenheid met de Hervormde gemeente Middelharnis kwam het Woord van God tot ons vanuit Handelingen 1 de kracht van de Heilige Geest. Voor de kinderen kijk naar een sleepboot, klein om te zien maar krachtig van binnen door die sterke motor. Zo wil de Heilige Geest met kracht in ons werken en richting geven in ons leven bij jong en oud. De Heere zorgt voor ons (psalm 23) Hij geeft wat nodig is. Zo mogen we geborgen zijn in Gods hand. De Heilige Geest zet ons ook in beweging daar worden we door bemoedigd. De Geest vernieuwt ons en zo leven we dicht bij Jezus Christus. Dan gaat Hij ons leven bepalen, dan komen er vanzelf goede werken zoals Art.24 van de Geloofsbelijdenis verwoordt want aan de boom ziet men de vruchten. In verbondenheid met de Heere God mogen we er zijn en elkaar bemoedigen. Het geloof uit zich in werken. Een  geloof zonder werken is dood! Goede werken zijn geen verdiensten. Wij zijn schuldig aan God. We hebben alles van God ontvangen. Laat dan het Kruis het vaste punt in ons leven zijn. Geloof in de verzoening dan komt het met alles goed.
Contacten
Gemeente ondanks dat de kerk gesloten is zijn er toch onderlinge contacten via de app en de telefoon Het is goed om met elkaar verbonden te blijven. Heeft U vragen of iets anders neem gerust contact op. Wij zullen er voor u zijn. We denken in het bijzonder aan hen die in de verpleeghuizen verblijven en geheel afgesloten zijn voor bezoek. Ondanks de telefonische contacten is het heel zwaar. Wie Mij aanroept in de nood, vindt Mijn gunst oneindig groot.
Overlijden
Op vrijdag 15 mei is overleden Br. Adrie van Neuren op 85 jarige leeftijd. Na een periode van 1 ½ jaar ziek zijn en afnemende krachten kwam er een einde aan zijn aardse leven. Adrie heeft als organist meer dan 30 jaar de gemeentezang begeleid op ons mooie orgel. Ook op de avonden dat we als organisten samen kwamen om het rooster te bespreken was hij duidelijk aanwezig. Zijn grote passie was kerken en kathedralen bezichtigen. Hij liet op die avonden allerlei foto’s en documentaties zien en kon er mooi over vertellen. Hij mocht het zeggen en laten horen (Psalm 150 berijmt) Laat zich ’t orgel overal bij het juichend vreugdgeschal tot des Heeren glorie paren! De begrafenis heeft vanwege het Coronavirus op dinsdag 19 mei in besloten kring plaats gevonden. De Heere geve Ma en haar kinderen en kleinkinderen veel kracht en Gods nabijheid voor nu en in de toekomst.
Jarigen
In deze periode zijn er onder ons die jarig zijn of zijn geweest Wij feliciteren de gemeenteleden  jong en oud die deze week jarig zijn. Al is het een verjaardag op afstand de Heere wil u nabij zijn wat de toekomst ook moge brengen. 
Zieken
We  denken we aan Zr.R.Timmer-Trommel  die  in de Bavo Europoort Kliniek., Nieuwe Binnenweg 35 3014GD Rotterdam verblijft.  We wensen u Gods nabijheidheid toe en dat alle zieken zich gedragen mogen weten door het gebed. 
 U kunt u collectegeld overmaken op reknr. NL70RABO 0360 6515 85 van de Kerkvoogdij
Ten Slotte
Een hartelijke groet van uw kerkenraad  en wij wensen u een gezegende zondag toe.


 

 
Kerkdiensten
Zondag  24 mei 2020
10.00 uur
Internet
www.hervormdmiddelharnis.nl

18.00 uur
Internet
www.hervormdmiddelharnis.nl

Bij Nieuws vindt u ook
links met
Meditatief orgelspel van
Kondre NotenboomMeditatief orgelspel
Youtube filmpjes Kondre Notenboom
Orgelspel ter bemoediging van de gemeente in Stad aan 't Haringvliet 


Als u op de linkjes klikt speelt het YouTube filmpje zich af.

3 mei     link

27 april link

25 april link

15 april  link

11 april  link

4 april   link

4 april      link 

28 maart  link

25 maart   link

22 maart   link