Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Gemeente Nieuws

Zondag 30 juni en 7 juli 

Zingen voor de dienst
30 juni
v.m. Psalm 42: 5
n.m. Psalm 42: 7
7 juli
v.m.Psalm  43:3
n.m.Psalm 43:4

Collecten
30 juni
v.m.1.kerk 2. diaconie. 3.kerk
n..m. 1.kerk 2 diaconie 
7 juli
v.m. 1.kerk 2.diaconie 3.eredienst
n.m.1.kerk 2.diaconie

Vrijwillige bijdrage 2019
Eind deze week wordt de folder van de Vrijwillige Bijdrage 2019 bij u bezorgd.
Onder het thema: 'Geef voor je kerk!', doen we een beroep op alle leden en vrienden van onze kleine en kwetsbare gemeente. Het gaat er om, zijn we in staat levensvatbaar te blijven, ook financieel. Met het thema brengen we tot uiting dat de kerk op Stad van ons allemaal is en dat we vrijmoedig aan allen een beroep doen hierin onze verantwoordelijkheid te nemen. We vertrouwen op uw ruimhartige bijdrage en steun! De Heere heeft de blijmoedige gever lief

Post over zee
Marianne de Kat die als au pair een jaar in Amerika verblijft voelt zich verbonden met onze gemeente. Gemeente laten we haar dan bemoedigen vanuit de thuisgemeente en haar een kaart sturen. Dat kan alleen vanwege de wet op de privacy via haar ouders, die zorgen dat de kaarten bij Marianne aankomen. U eventuele ongefrankeerde kaart kunt U in de brievenbus bij fam.J. de Kat, Vrouwtjesweg 34 doen.

Verjaardagen 80 +
Mevr.S. de Bruin- van Rossum die in Nw Rijsenburgh kamer C371 woont, hoopt op 27 juni haar 87ste verjaardag te vieren. Van harte gefeliciteerd met allen die u lief zijn. De Heere zij U samen met uw man nabij in uw nieuwe levensjaar.

Dhr en Mevr.J.v.,d.Welle  Ben.Molendijk 14 3243 AJ hopen op 3 juli 55 jaar getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd en Dank God in alles dat U zolang met elkaar verbonden bent. Ook hoopt dhr.v.d. Welle zijn 83ste verjaardag te vieren. Ook daarmee van harte gefeliciteerd. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden.

Zieken
Wij wensen alle zieken in de gemeente en in de verpleegtehuizen veel sterkte toe. Zr.M.v.d.Nieuwendijk-v.d.Soest uit de Oranjelaan verblijft nog in Nw.Rijsenburgh. Wij hopen en bidden dat ze weer op krachten mag komen. De Heere zij haar daarin nabij.   
          
Tenslotte
Fijn dat er de afgelopen zondagmorgen zoveel gasten in ons midden waren. Gemeente zeg het voort er is plaats genoeg. De Kerkenraad wenst u een gezegende zondag toe.


=======


Nieuws van de Kidsclub klik hier

Kerkdiensten
Zondag 30 juni
10 uur
Ds. R. A. Grisnigt
's Gravenpolder
18.00 uur
Prop. T. R. Rietveld
Ridderker


Zondag 7 juli
10.00 uur
Ds. H. J. Catsburg
Goes
18.00 uur
Ds. T. W. van Bennekom
Goes