Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Gemeente Nieuws
STAD AAN ’T HARINGVLIET
Pastoraat: Dhr. W. Meerkerk
Telefoon: 0184 418005
wmeerkerk@solcon.nl
Consulent: Ds. G.J. Anker, Ooltgensplaat
Contactpersoon kerkenraad: S.M. van Eck
Telefoon:0187 489325 
Email: scribahervormdstad@hotmail.com
Website: www.hervormdstad.nl
Email voor kopij:acstrijdhorst@xs4all.nl


Diensten
D.V. zondag 14 augustus
10.00 uur: Ds. N.A. Donselaar uit Middelharnis
18.00 uur: Dhr. A. Slabbekoorn uit Goes

D.V. zondag 21 augustus
10.00 uur: Dhr. W. Meerkerk uit Sliedrecht
18.00 uur: Ds. M.K. de Wilde uit Sommelsdijk

Voorzang
14 augustus v.m. Psalm 138:1  n.m. Psalm 138:3 
21 augustus v.m. Psalm 72:1  n.m. Psalm 72:10  

Oppas
14 augustus: Joline van Gurp en Julia van der Hoog
21 augustus: Maartje en Melissa Vennik 

Collecten
Eerste collecte: Kerk en Eredienst,  tweede collecte: Schreeuw om Leven. De bus bij de uitgang is voor het onderhoud van de gebouwen.

GZB
Zondag 14 augustus is de zomercollecte voor de GZB.

Verantwoording
Dhr. Meerkerk ontving een gift van € 20,- waarvoor hartelijk dank!

Jarigen
D.V. 19 augustus hoopt mevrouw van Druningen-van Rossum (Boudewijnstraat 27, 3243 AD) 86 jaar te worden. En D.V. 24 augustus is de verjaardag van mevrouw Meijer-Pieterse (Zeedijk 27, 3243 LG). Zij wordt dan 82 jaar. Beide dames hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag en een fijne dag, maar vooral de zegen van de Heere op het nieuwe levensjaar!

Tenslotte
De zomervakantie is bijna voorbij. We zijn dankbaar voor de behouden terugkeer van hen die op vakantie waren. Hopelijk mogen we weer uitgerust aan het werk gaan. Ook gaan de scholen weer beginnen op D.V. 22 augustus. U allen, en zeker ook de kinderen en de leerkrachten wensen we  wijsheid, kracht en de zegen van de Heere God toe, en natuurlijk een fijn en mooi nieuw (school)jaar! 
Met dankbaarheid kijken we terug op de kerkdiensten, die ook in de vakantietijd in ons dorp en op de diverse vakantiebestemmingen door mochten gaan. De Bijbelse boodschap van liefde en genade mocht klinken, en hopelijk een weerklank vinden in de harten. Ook het koffiedrinken na de dienst op de laatste zondag van juli was een fijne ontmoeting. Veel mooie momenten om op terug te zien! Waar we ons ook bevinden en in welke omstandigheden we ook zijn: “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.”(Hebreeën 13:8), wat verwoord wordt in het volgende lied.

Rust, mijn ziel, Uw God is Koning
Heel de wereld Zijn gebied
Alles wisselt op Zijn wenken
Maar Hijzelf verandert niet.

Een hartelijke groet van uw en jullie kerkenraad.
Kerkdiensten

D.V.
Diensten

Zondag 14 augustus
10.00 uur:
Ds. N.A. Donselaar
Middelharnis
18.00 uur
Dhr. A. Slabbekoorn
Goes


Zondag 21 augustus
10.00 uur:
Dhr. W. Meerkerk
Sliedrecht
18.00 uur:
Ds. M.K. de Wilde
Sommelsdijk