Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Gemeente Nieuws


Zondag  12 juli en 19 juli 2020 

Collecten  


1.kerk 2.diaconiemedische zending 3.kerk

19 juli 1.kerk 2. Diaconie 3. eredienst

Van Zondag
Dankbaar waren we dat afgelopen zondag na 16 weken de deuren weer openstonden van ons kerkgebouw en op gepaste afstand het Goddelijk Woord weer klonk vanuit Matth.28:20 en Zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Amen. Gemeente ook in deze tijd moeten we volhouden en ons inzetten en bovenal waakzaam zijn. We zien het om ons heen de wetteloosheid heeft de overhand. Daarom laten we volhouden tot het einde toe. Dan zullen we zalig worden. De Heere Jezus zegt: Ik ben met u alle dagen. Ik heb de macht in de Hemel en op de aarde.
Daarom mogen we de belijdenis van de hoop vast houden. Vanuit die Hoop mochten 3 jonge mensen vanuit Middelharnis hun jawoord uitspreken en waren wij als gemeente via de livestream verbonden en getuige. Dat wij dan allen volharden mogen op onze levensreis en zo passagier zijn op Ark van het Behoud. Ga dan met God en Hij zal met je zij

Kerkenraadsverkiezing
Br. Jan de Kat heeft zijn verkiezing als ouderling mogen aanvaarden en Br.Elco van Gurp heeft zijn verkiezing als diaken eveneens aangenomen. De broeders  Bert Slingerland,Johan Maliepaard en Kees Maliepaard konden hun verkiezing helaas niet aanvaarden. Gedenkt u de broeders die de verkiezing aanvaardden, maar ook die dit niet konden in  uw gebeden.
 Belijdende leden van de gemeente hebben de mogelijkheid eventuele bezwaren tegen de bevestiging in het ambt van de broeders Van Gurp en de Kat kenbaar te maken. Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de scriba van de kerkenraad en kan  tot zaterdag 11 juli. De kerkenraad zal 13 juli opnieuw vergaderen over de openstaande vacatures. 

Diensten op zondagmorgen.
Voor de diensten van de komende weken is vooraf inschrijven noodzakelijk. U kunt dit telefonisch, of per mail doen bij br. Jaap Mackloet. Het is mogelijk om aan te geven dat u doorlopend, dus wekelijks de diensten wilt bezoeken. Ook voor gebruikmaking van de crèche is opgave vooraf nodig. De komend week wordt duidelijk hoe we de beperking kan worden verruimd en er met zingen in de diensten kan worden omgegaan

Overlijden
Op dinsdag 30 juni is op 75-jarige leeftijd overleden Zr. Dina Diepenhorst-Trommel. Na een leven van veel operaties en pijn kwam er een einde aan dit aardse leven. Ze mocht rust vinden in haar Heiland. Liefdevol werd ze bijgestaan door haar man en beide dochters. De begrafenis heeft plaats gehad op zaterdag 4 juli met de woorden uit Ps.91:1 Wie in de schuilplaats van de allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Op vrijdag 3 juli is overleden op 70 jarige leeftijd Janny Mackloet wonend te Leidschendam dochter van onze moeder Zr.J.Mackloet-Huizer Sterke de Heere onze hoogbejaarde moeder en wij als familie met dit verlies. Mijn tijden zijn in Uw hand.

Zieken
Wij denken aan Zr.R.Timmer-Trommel die in de BAVO Europoort kliniek, Nw.Binnenweg 35, 3014 GD Rotterdam verblijft. Wij wensen u Gods nabijheid toe en condoleren u ook met het verlies van uw zus Dien. Dat alle zieken en rouwdragenden zich gedragen weten door het gebed. Zr v.d.Mast-de Leeuw is uit het ziekenhuis ontslagen en heeft een appartement in Rijsenburgh gekregen. We wensen je daar nog goede en gezegende jaren toe.

80 jarigen
Op 11 juli hoopt br.J.v.d. Welle, Ben.Molendijk 14 zijn 84ste verjaardag te vieren. Wij feliciteren u van harte en Gods zegen in uw nieuwe levensjaar.

Collectebonnen
Gemeente zijn uw collectenbonnen op. U kunt na een telefoontje ze altijd even ophalen.

De kerkenraad wenst u gezegende  zondagen toe
Kerkdiensten

Zondag  12 juli 2020 
10.00.uur
Prop. A. L. Kornaat
Klundert
18.00.uur
www.hervormdmiddelharnis.nl


Zondag 19 juli 2020
10.00 uur
Prop. C. B. Westerink
Rotterdam
18.00 uur
www.hervormdmiddelharnis.nl
Meditatief orgelspel
Youtube filmpjes Kondre Notenboom
Orgelspel ter bemoediging van de gemeente in Stad aan 't Haringvliet 


Als u op de linkjes klikt speelt het YouTube filmpje zich af.

24 mei  link

3 mei     link

27 april link

25 april link

15 april  link

11 april  link

4 april   link

4 april      link 

28 maart  link

25 maart   link

22 maart   link