Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Gemeente Nieuws

Zondag 23 februari

Zingen voor de dienst
v.m. Ps. 123:1
n.m. Ps. 122:3

Collecten
v.m.1. Kerk 2.diaconie.3. eredienst 
n.m.1. Kerk 2. diaconie

Van Zondag
Gemeente we hebben een rijke Avondmaalszondag gehad. Gods Woord werd verkondigd het Sacrament werd bediend. De nodiging ging uit! Wat een liefde ging daar vanuit. Gods eenzijdige liefde tegenover zondaars. Zo werden we gesterkt door een liefdevolle Vader. Moge Zijn Liefde ons met elkaar verbinden en vasthouden en iets van die liefde moge delen met de ander.

Contactmiddag
Op dinsdag 25 februari is er weer een contactmiddag. Aanvang 14.30 uur in de Ark.
Ds.v.d. Heijden zal de meditatie verzorgen en we sluiten de middag af met een gezamenlijke maaltijd.

Vrouwenvereniging
Op 27 februari hoopt de Vrouwenvereniging weer bij elkaar te komen. Bijbelstudie 9 wordt behandeld. Conny Koningswoud heeft de leiding en de vragen 4 en 5 worden dan bestudeerd. We hopen op een fijne en gezegende avond met elkaar.

80+
Op 22 februari hoopt Zr.Braber-vanPutten , Vrouwtjesweg2a haar 82ste verjaardag te vieren. Wij willen u hartelijke feliciteren hiermee en Gods Zegen in uw nieuwe levensjaar samen met uw man, kinderen en kleinkinderen.

Zieken
Zr. Ina van Gurp mocht na 2 ziekenhuisopnames binnen een week weer tthuis komen. Zr.Maliepaard-Timmer mocht ook weer thuis komen. Zr. De Bruin- van Rossum is na een val en medisch onderzoek ook weer thuis in Nw.Rijsenburgh op haar kamer. Verder denken we aan  Br. Van Neuren die ernstig ziek thuis is en de nodige zorg krijgt. Voor alle zieken bidden we  om sterkte en  vooral Gods liefdevolle nabijheid en kracht om moeite en verdriet te kunnen dragen. 

Giften
Ds.v.d. Heijden ontving op bezoek 1x €50,- 1x € 20,- en 1x €10,-. Br.Sijbrand van Eck ontving op huisbezoek € 31,25 aan collectebonnen. 
Hartelijke dank hiervoor.

De kerkenraad wenst u een gezegende zondag toe.Kerkdiensten

Zondag  23 februari 2020
10.00 uur
Ds. G. J. Anker
Ooltgensplaat

18.00 uur
Ds. H. J. Catsburg
Goes