Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Agenda  


Gemeente Nieuws

Zondag 20 oktober

Zingen voor de dienst
v.m. Psalm 49:1
n.m.Psalm 105:2

Collecten
v.m.1.kerk. 2.Jeugdwerk. 3.eredienst
n..m. 1.kerk 2 Jeugdwerk

Van Zondag
Als het moeilijk gaat in het leven wil de Heere als een muur rondom ons staan in 2 Koningen 6.  dat mocht Elisa ook ervaren. Wij mogen daar kracht uit putten ook al lijkt het soms dat de Heere ver weg is wat Jeremia in de klaagliederen meemaakte dat God ver weg was maar ondanks dit was Zijn trouw groot. Mijn deel is de Heere zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.

Overlijden
We mogen meeleven met de fam.Driesprong Vrouwtjesweg 62 waarvan afgelopen week plotseling is overleden de schoonzoon dhr. Dick de Vos op 55-jarige leeftijd. Wat kan het leven dan zwaar zijn. Moge de Heere  allen kracht en troost geven in deze moeilijke weg die jullie gaan.

Contactmiddag
De contactmiddag vindt plaats dinsdag 22 oktober in de Ark Aanvang 14.30 uur.

Vrouwenvereniging
De Vrouwenvereniging hoopt donderdag 31 oktober weer bijeen te komen Bijbelstudie 3 uit de Hervormde Vrouw wordt dan behandeld door Corinna de Kat. De vragen 2,3 en 4. We hopen op een fijne en gezegende avond.

Attestatie
Vanuit de Hersteld Hervormde Gemeente Sommelsdijk is overgekomen Corinna de Kat, B.v. Brienenstraat 4. We kennen je al geruime tijd en weten dat je je  thuis voelt in onze gemeente. Je bent actief in het Verenigingsleven. We zijn dankbaar voor het werk wat je doet.  We wensen jou het allerbeste onder de Zegen des Heeren.

Zieken
Alle zieken die aan huis gebonden zijn of in verpleegtehuizen wonen wensen we veel sterkte toe. Bijzonder br. A. van Neuren waarbij de behandeling gestopt is. Moge de Heere als een muur rondom U staan en u alles geven wat nodig is.

Zaaierberichten
De komende twee weken kunt U de Zaaierberichten mailen naar Conny Bakelaar ambakelaar@upcmail.nl

Tenslotte
De kerkenraad wenst u een gezegende zondag toe.


Kerkdiensten

Zondag  20 oktober
10.00 uur
Ds. J. Ouwendijk
Alphen a/d Rijn18.00 uur
Ds. A. L. Molenaar
Bruinisse