Kerk

Oud papier
Instructies voor de ophalers: 

  • Elke tweede zaterdag van de maand wordt er om 7.45 uur gestart aan het eind van de Vrouwtjesweg kruising Lieve Vrouwepoldersedijk.
  • Verplicht zijn een veiligheidshesje en veiligheidsschoenen! Ook moet op verzoek de pas worden getoond.
  • Af en toe steekproefsgewijs controleren of er geen andere dingen in de containers gedumpt worden. Als dit zo is, dan graag het adres doorgeven aan Jarko van Gurp.
  • Bij het rijden van de buitenroute is het verboden om achterop te staan, dus allen in de cabine. De verzekering dekt geen schade als iemand achter van de wagen valt bij het rijden buiten het dorp.
  • Het ophalen gebeurt in samenwerking met de Gereformeerde Kerk.
  • Als de wagen vol is, ongeacht waar hij zich bevind, dan komt een andere wagen met vrijwilligers van een ander dorp. Deze resterende containers worden geteld en de gemiddelde kilo’s worden erbij gerekend!
  • Er wordt geen oud papier opgehaald bij bedrijven, dit is namelijk bedrijfsafval. De kerk krijgt daar geen vergoeding voor.
  • Als je verhinderd bent, dan s.v.p. zelf voor een vervanger zorgen. Je kunt bijvoorbeeld ruilen met iemand die opstaat voor een volgende maand.

Opbrengst:
In 2018 is een kleine 62 ton oud papier opgehaald. De opbrengst hiervan was € 4366,00. Dit bedrag wordt gedeeld met de Gereformeerde Kerk.
Coördinator/contactpersoon:
Jarko van Gurp
Oranjelaan 34
T. 0187-611470


Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Copyright  www.hervormdstad.nl - Diepenhorst
TOP