Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Copyright  www.hervormdstad.nl - Diepenhorst
Gemeente

TOP
Pastoraal team
Het Pastoraal Team bestaat uit een aantal vrijwilligers met hun specifieke vaardigheden, die zich geroepen voelen voor deze taak. Naast concreet pastoraat, kortweg omzien naar elkaar door bijvoorbeeld persoonlijke gesprekken.
In het pastoraat vormt de bijbel de richtlijn.
Het Pastoraal Team heeft een herderlijke functie en dient ter ondersteuning van de ouderling.
Iedereen kan leden van het Pastoraal Team benaderen voor een persoonlijk gesprek.


In het Pastoraal team zittten de volgende personen:


Ds. Th. W. H. v.d. Heijden
0187- 60 26 26
Lisette Slingerland
lid
Connie Bakelaar
lid
Jos de Vos
lid
Colinda Strijdhorst
lid