Kerk
Vrouwenvereniging
Bijeenkomsten zijn op donderdagavond om de 14 dagen.
Aanvang 20.00 uur in de Ark.
We doen een bijbelstudie uit de Hervormde Vrouw.


Iedereen is van harte welkom!


Heeft u vragen neem dan contact op met Marijke Mackloet, tel. 0187-611780

Hervormde gemeente
Stad aan 't Haringvliet
Copyright  www.hervormdstad.nl - Diepenhorst
TOP